Strafzaken Bijzonder

Naast de algemene strafzaken, staat ons kantoor ook regelmatig mensen bij in meer bijzondere strafzaken. Het gaat dan om zaken waar de omstandigheden specifiek zijn, bijvoorbeeld omdat verdachten al heel vaak met justitie in aanraking zijn gekomen of omdat verdachten psychische problemen hebben.

We staan mensen bij die verminderd toerekeningsvatbaar of ontoerekeningsvatbaar zijn, door een psychische of psychiatrische stoornis. In deze zaken kan door de Rechtbank de maatregel van terbeschikkingstelling opgelegd worden, de Tbs-maatregel. Wij staan mensen bij vanaf het eerste moment van verdenking, tot en met de verlengingen, die steeds opnieuw beoordeeld moeten worden door de Rechtbank. We houden hierbij contact met onze cliënten zelf, maar ook met hun familie en de mensen die voor hen belangrijk zijn.

We staan ook mensen bij die vaak met justitie in aanraking zijn gekomen, die stelselmatige daders worden genoemd. Voor deze mensen kan de maatregel tot plaatsing in een inrichting aan de orde komen. Dit heet een ISD-maatregel, wat staat voor Inrichting Stelselmatige Daders. Dan wordt er niet alleen gekeken naar het strafbare feit van dat moment, maar ook naar het strafrechtelijke verleden van die persoon. Dit betekent dat een ‘veelpleger’ verplicht kan worden geplaatst in een inrichting, voor een maximale duur van twee jaar. In deze zaken staan wij cliënten bij en doen wij er alles aan om te onderzoeken of deze maatregel wel terecht en wel nodig is.

Daarnaast staan we mensen bij in uitleverings- en overleveringszaken. Dit zijn zaken van mensen van wie een buitenlandse overheid verzoekt om de in Nederland verblijvende persoon in het buitenland te mogen vervolgen. Bij de Nederlandse Rechtbank vindt dan een procedure plaats, waarbij wordt besloten of de persoon ook daadwerkelijk aan het buitenland wordt overgedragen. Hierbij ondersteunen wij cliënten en hun familieleden.

Op grond van de registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Wetboeken