Betaalde rechtsbijstand

We onderzoeken altijd of u in aanmerking komt voor een vergoeding van de kosten van rechtsbijstand. Als dat niet het geval is, dan zult u de rechtsbijstand zelf moeten betalen.

U kunt contact met ons kantoor opnemen voor de tarieven van onze rechtsbijstand.
Bij het vaststellen van het tarief kijken we naar de complexiteit van de zaak en naar uw persoonlijke omstandigheden. We proberen altijd een passende oplossing te vinden, voor zowel u als voor ons. Onze cliënten zijn over het algemeen zeer tevreden over onze diensten en over de tarieven die wij hiervoor hanteren.

toga