Strafzaken algemeen

We bieden rechtsbijstand aan mensen die betrokken zijn geraakt bij een strafrechtelijk onderzoek of een strafproces.

In het geval dat de politie iemand verdenkt van betrokkenheid bij een strafbaar feit wordt er overleg gepleegd met de officier van justitie, die op basis van de resultaten van het onderzoek van de politie een beslissing neemt over de mogelijke vervolging van de verdachte. Als er niet voldoende bewijs is wordt de zaak meestal geseponeerd, de zaak wordt dan dus niet verder vervolgd.

Indien er naar de mening van de officier van justitie wel voldoende verdenking is dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan enige strafbare feiten, gaat hij de verdachte vervolgen, dat wil zeggen dat de zaak bij de rechter of bij het Openbaar Ministerie terecht komt. In dit laatste geval komt er een strafbeschikking-zitting (TRIP-zitting).

Als de strafzaak wordt voorgelegd aan de rechter zal de rechter daar een beslissing over nemen, hij zal dan een uitspraak doen. Vanaf het moment dat iemand direct of indirect op de hoogte is gebracht dat hij of zij onderdeel is van een strafrechtelijk onderzoek, komt een advocaat in beeld.

De verdachte kan door de politie staande gehouden worden, en in het geval dat er een redelijk vermoeden is dat hij of zij betrokken is bij enig strafbaar feit kan de politie overgaan tot aanhouding.
De verdachte wordt dan overgebracht naar het politiebureau waar hij/zij verder verhoord wordt, ook wordt hij/zij dan voorgeleid aan de hulpofficier van justitie (een hogere politieambtenaar), die de beslissing zal nemen over een eventueel langer verblijf bij het politiebureau.

De verdachte is onderwerp van onderzoek maar nog geen dader, daardoor heeft de verdachte tijdens het hele proces maar vooral tijdens de eerste dagen na de aanhouding recht op bijstand van een advocaat.

U of uw familie kan mij dan inschakelen. Met mijn jaren ervaring bied ik mijn cliënten de best mogelijke verdediging: ik vind het erg belangrijk om altijd bereikbaar te zijn, mijn cliënt en zijn of haar familie goed op de hoogte te houden en in overleg te zorgen voor een goede strategie.

Op grond van de registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.