Gesubsidieerde rechtsbijstand

Als u juridische bijstand nodig heeft, maar geen advocaat kunt betalen, heeft u mogelijk recht op een vergoeding van de kosten. Dit heet een toevoeging. Wij kunnen deze voor u aanvragen.

Daarnaast kan advies worden ingewonnen bij het Juridisch Loket. Gezamenlijk worden deze voorzieningen gesubsidieerde rechtsbijstand genoemd.

Voorwaarden gesubsidieerde rechtsbijstand

U moet aan een aantal voorwaarden voldoen om gesubsidieerde rechtsbijstand te krijgen. Als u aanspraak maakt op een toevoeging, betaalt u altijd een eigen bijdrage. Advisering door het Juridisch Loket is zonder kosten.

Voorwaarden gesubsidieerde rechtsbijstand

U komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking als u aan een aantal voorwaarden voldoet:

U mag niet te veel verdienen.
U mag niet te veel vermogen hebben.
De financiële opbrengst van de zaak mag niet te hoog zijn.
U moet een goede reden hebben om rechtsbijstand aan te vragen.
De inkomensgrenzen en tarieven voor gesubsidieerde rechtsbijstand vindt u op Rechtsbijstand.nl.

Aanvraag gesubsidieerde rechtsbijstand

Als u recht heeft op gesubsidieerde rechtsbijstand, vragen wij dat voor u aan bij de Raad voor Rechtsbijstand.