Ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen

Ons kantoor staat kinderen, jongeren en/of ouders bij als er een maatregel is gevraagd zoals een onder toezicht stelling (OTS) of een uithuisplaatsing (UHP). Deze zaken horen niet bij het strafrecht, maar bij het familierecht.
Maar ook hier gaat het om kwesties waarbij mensen worden beperkt in hun vrijheid en niet meer zelf mogen beslissen over een deel van het leven. En daarom is het belangrijk dat families hun rechten kennen, dat hun verhaal in de rechtszaal gehoord wordt en dat iemand kijkt of het proces goed verloopt.

Het gaat over kinderen of jongeren waar zorgen over zijn en waar de Raad voor de Kinderenbescherming of een organisatie voor Jeugdbescherming heeft gevraagd om een maatregel. Er komt dan een onderzoek en de rechter neemt een beslissing of een kind of jongere onder toezicht wordt gesteld en of een kind of jongere wel of niet uit huis wordt geplaatst.
Bij dit proces staan wij u graag bij!

Op grond van de registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.